Search

Onze school

Vanaf het schooljaar 2010-2011 is OBS Hendrik Wester gesitueerd in het prachtige multifunctionele gebouw "de Groenling". Dit gebouw huisvest niet alleen onze school maar ook de peuterspeelzaal "de Blokkendoos", CBS de Zevensprong, KBJS Sint Willibrordus, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en het consultatiebureau. Een nieuw en multifunctioneel gebouw biedt ons als school vele mogelijkheden. Zo kunnen wij gebruik maken van een speellokaal, een gymnastieklokaal, een bibliotheek, een keuken en een handvaardigheid/techniek lokaal. Daarnaast is er de mogelijkheid om de flexibele wand van het speellokaal te verwijderen waardoor er een grote open ruimte ontstaat met tribune. Hierdoor is het mogelijk om met de hele school bijvoorbeeld een centrale opening voor de kinderenboekenweek te realiseren. 

Op de teldatum van 1 oktober 2014 bezochten ruim 150 kinderen onze school. De prognose is dat wij in de komende jaren stabiel blijven qua leerlingenaantal. Kinderen die onze school bezoeken komen veelal uit het dorp Oude Pekela.

Sterke punten

  • Een ordelijk, zorgzaam en veilig school- en leerklimaat
  • Hoge eisen aan het leerproces
  • Systematische evaluatie van de leerprestaties
  • Een gestructureerd zorgsysteem 

Postadres

Postbus 105

9665 ZJ  Oude Pekela

obshendrikwester@sooog.nl